Peter Lacoere

Peter LacoereDe architect en stedenbouwkundige Peter Lacoere (Oostende, 1972) is al ruim 25 jaar nauw betrokken bij de ruimtelijke ontwikkeling van heel wat gemeenten in Oost- en West-Vlaanderen. Verder doceert en verricht hij wetenschappelijk onderzoek aan de HOGENT, Vakgroep Vastgoed.

Stadsontwikkeling Gent

Peter Lacoere werkte na zijn studie als wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit Gent. Hij is er afgestudeerd als burgerlijk ingenieur-architect en stedenbouwkundige. Daarna heeft hij zich ruim 20 jaar ingezet voor de gemeente Gent. Eerst als ruimtelijk planner bij de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. Vanaf 2003 was hij projectmanager bij de zelfstandige dienst Stadsontwikkeling Gent. Sinds 2018 is Lacoere docent en onderzoeker ruimtelijke ontwikkeling aan Hogeschool Gent (HOGENT) en projectadviseur van de Oost-Vlaamse intercommunale Veneco die 20 gemeenten ondersteunt in hun projecten.

Betonstop in Vlaanderen

Ondertussen doet Lacoere promotieonderzoek aan de KU Leuven naar ruimteneutraliteit en de haalbaarheid van een ‘betonstop’ in Vlaanderen. Zijn promotor is prof. Hans Leinfelder met wie hij meerdere papers over dit onderwerp publiceerde.

Ruimteconsumptie in Vlaanderen

Lacoere is van mening dat er instrumenten moeten komen om ‘het voortdurende aansnijden van de grond’ in Vlaanderen af te remmen en te stoppen. De oplossing is volgens hem het maximale hergebruik van reeds ingenomen gronden en gebouwen zodat de resterende ruimte voor landbouw en natuur behouden kan blijven. ‘Vlaanderen heeft een hoge ruimteconsumptie. Dit moet worden gestopt. Ook andere landen als Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk hebben hier mee te kampen en bereiden maatregelen voor om hun zogenaamde ‘land take’ fel te reduceren.’

Klimaatakkoord van Parijs

Het tegengaan van bebouwing van landbouw- en natuurgrond heeft ook een belangrijk klimaataspect. ‘Hoe minder grond er beschikbaar is, des te minder CO2 kan je opslaan.’ In 2030 moet het landgebruik sowieso CO2 neutraal zijn volgens het Klimaatakkoord van Parijs van 2015. En er is een richtlijn van het European Environmental Agency die aanbeveelt om vanaf 2050 nieuwe bouwruimte aan te snijden ten koste van landbouw en natuur. Vlaanderen wil daar in 2040 al aan voldoen.

’Betonstop wordt onbetaalbaar’

In december 2019 waarschuwde Lacoere in de krant De Standaard dat de betonstop echter onbetaalbaar dreigt te worden. ‘Als het ons menens is met de ambitie om tegen 2040 geen open ruimte meer in te nemen, moet ongeveer 28.000 hectare bouwgrond- en industriegrond geschrapt worden. De Vlaamse overheid heeft nooit berekend hoeveel dat zou kosten met de nieuwe regeling. Ze vaart dus blind.’

Werkelijke schade vergoeden

Woonuitbreidingsgebieden zijn vaak afgelegen gronden die verpacht zijn aan landbouwers. Peter Lacoere: ‘Veel eigenaars hebben die grond destijds geërfd of voor een lage waarde per vierkante meter gekocht. Het is correcter hen de geïndexeerde aankoopwaarde te geven, zodat de werkelijke schade vergoed wordt, maar niet de speculatieve waarde.’

Onderzoek en vorming

Als docent en onderzoeker aan Hogeschool Gent leidt hij een PWO-project waarbij met behulp van cartografische simulatie wordt onderzocht hoe Vlaanderen er over 20 jaar kan uitzien, met en zonder beleid. Verder geeft Peter les aan bachelor studenten Vastgoed en aan professionals in navorming of masterclass.